‘Hartveilig Zeegse’

Bij een acute circulatie stilstand is het van het grootste belang dat direct 112 wordt gebeld. De meldkamer van 112 stuurt dan 2 ambulances en stuurt tevens een oproep via een sms bericht naar vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Deze vrijwilligers hebben geleerd hoe ze moeten reanimeren en hoe een AED te gebruiken en wonen of werken in de buurt van het slachtoffer. Ze kunnen daardoor snel ter plaatse zijn en de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk verhogen.

In Zeegse zitten we ruimschoots boven het percentage mensen dat is opgeleid en aangemeld. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. En het heeft de afgelopen tijd zijn nut al meerdere keren bewezen! De laatste keer dat  er een reanimatie plaatsvond duurde het 25 minuten voordat de ambulance er was! Zonder onze goed opgeleide vrijwilligers was deze patiënt kansloos geweest! 

Maar… opleiding en een jaarlijkse herhalingscursus kosten geld, bijna geen enkele ziektekostenverzekeraar vergoedt dit. Iedereen betaalt zelf 35 euro en omdat dit niet kostendekkend is, past Dorpsbelangen het ontbrekende bij. Dit willen we heel graag anders. Hartveilig zijn en blijven is in het belang van ons allemaal!

Voorstel:

Alle dorpsbewoners betalen jaarlijks een kleine bijdrage (bv. 5 euro, meer mag ook) voor de opleiding en jaarlijkse herhalingscursus, dan kunnen we Zeegse samen Hartveilig houden! 

U mag het overmaken op de rekening van Dorpsbelangen: NL 45 INGB 0001221216 o.v.v. Hartveilig Zeegse

Het mag ook in de brievenbus in een envelop met uw naam en adres op Hoofdweg 38.

Wij zullen bij evenementen in het dorp bij wijze van crowdfund actie steeds een bus neerzetten voor een vrijwillige bijdrage. 

‘Hartveilig Zeegse’ als project voor en door het dorp gedragen, hoe mooi is dat?

Namens Dorpsbelangen,

Ingmar van der Woude