(update pagina 24 maart 2018) 

 

logo

 Statuten en Huishoudelijk Reglement van Dorpsbelangen

In de ALV van 20 maart 2018 is het nieuwe huishoudelijk reglement definitie vastgesteld en van kracht geworden. 

U kunt hieronder de statuten en het definitieve huishoudelijk reglement downloaden.

 

 Statuten

 

Huishoudelijk Reglement